Su ve Buz yapma Sistemleri

Şaft Keçesi 32 mm
Çıkış İzolasyonu 150 X100 x140 mm
Çıkış Borusu
Çark 100 mm
Yay Pimi ; 38 mm
Termostatik Valf Danfoss TUC
Su tankı 69 X24 X15
Su Kondenseri 190 mm
Su Kavalı ,800 mm x 35 mm
Su Kabı 768x220x125 mm
Su Haznesi 45 X20X6 cm
Su Hazne Kapak
Su giriş
Su Dağıtıcı 490 mm
Su Dağıtıcı 440 mm